Aanbesteding Smutslaan Debatraad 10 december 2014

10 dec 2014 - De VVD heeft de recente Informatiebrief over de aanbesteding van de vrijgekomen grond aan de Smutslaan op de agenda van deze debatvergadering laten zetten om 4 verschillende redenen.LEES VERDER

Het baardje van Vermeer

5 dec 2014 - Het nieuwe college is gestart met ambitieuze plannen onder het motto “nieuwe energie voor Baarn”! Ze zijn nu ruim een half jaar aan de macht. Waar is de nieuwe energie tot nu toe in gaan zitten? Behalve het baardje van wethouder Vermeer zien we nog maar weinig groeien. Of het moet de hoogte van de lokale belastingen zijn…LEES VERDER

Wintertuin Baarn, doorgaan op een doodlopende weg is geen optie

14 nov 2014 - De Baarnse VVD-fractie roept het college op om nu een besluit te nemen over de exploitatie van de Wintertuin in Baarn. Doormodderen leidt tot niets en zorgt er alleen maar voor dat het college de problemen voor zich uitschuift. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college dat elke beslissing zal leiden tot ‘langdurige juridische procedures (2 tot 3 jaar) waarvan de uitkomst onzeker is’. Als dat de realiteit is, dan is het in ieders belang om nu actie te ondernemen en in goed overleg met alle betrokken partijen tot een nette en verstandige oplossing te komen.LEES VERDER

Van uw nieuwe bestuur…

5 nov 2014 - De kamercentrale Utrecht van de VVD heeft na een zorgvuldige procedure een nieuw bestuur voorgedragen voor de afdeling Baarn. De leden hebben het nieuwe bestuur unaniem (bij acclamatie) gekozen. Daarmee is er een einde gekomen aan de tussentijdse waarneming door de kamercentrale nadat het voltallige oude bestuur was afgetreden. De nieuwe bestuursleden zijn Michiel Thissen (voorzitter), Joop Hulsbus (secretaris/ vicevoorzitter) en Jaap Beijersbergen (penningmeester).LEES VERDER

Europese Campagne van Start

7 mei 2014 - De tijd gaat snel, de volgende verkiezingen komen er alweer aan en wel voor het Europese Parlement op 22 mei a.s.LEES VERDER

Kandidaatstelling verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen

6 mei 2014 - In 2015 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen. 
Twee leden van de VVD  Baarn hebben zich kandidaat gesteld voor deze verkiezingen van de Provinciale Staten en een kandidaat voor de Waterschappen. De Algemene Ledenvergadering van de VVD-afdeling Baarn besluit vervolgens tijdens de vergadering op 12 mei of en welke kandidaten worden voordragen. Na 12 mei zijn andere besturen dan het afdelingsbestuur verantwoordelijk voor de verdere procedure. Hieronder vindt u per verkiezing een overzicht.LEES VERDER

Zeer informatieve avond VVD Baarn over zorg en financiën

15 mrt 2014 - De voorzitter van de WMO-raad, Michiel Thissen gaf op heldere wijze aan wat de overheveling van zorgtaken naar de gemeente gaat betekenen. Wethouder financiën Petra Laseur ging vervolgens uitvoerig in op de vraag of de financiën van Baarn dit kunnen dragen en of de gemeente is voorbereid op deze taken. De aanwezigen in de zaal hadden veel vragen. Met elkaar is besproken wat de toekomst van de zorg is. Een zeer geanimeerde dialoogavond van de VVD.LEES VERDER

De VVD heeft de afgelopen jaren veel voor u bereikt!

10 mrt 2014 - Terugblik 2010 -2014: wat is er bereikt?LEES VERDER

meer...

Nieuwsbrief
Komende gebeurtenissen

Datum Onderwerp Locatie
13 jan 2015 om 20:00 ALV met thema avond en nieuwjaarsborrel


Deze VVD website maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid